Whether you need a new

web application or company

branding – we can help.

Our team has many skills so we’re able to offer a wide array of services. Far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Contia, there live the blind texts. Separated they live in Booksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life.

De locatie

Betekenis  monument

Toelichting

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de Haags Joodse bevolking gedeporteerd en daarna vermoord in concentratiekampen. Ruim 14.000 Haagse Joodse inwoners zijn gedeporteerd, waarvan er zeker 12.000 zijn vermoord. Daarmee is Den Haag de tweede stad van Nederland als het gaat om aantallen gedeporteerde en omgebrachte Joodse inwoners.

Inmiddels is het ruim 70 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen en kende Den Haag nog geen passend monument waar haar Joodse inwoners herinnerd en herdacht konden worden. Dat is de reden waarom Stichting Joods Monument Den Haag het initiatief heeft genomen om midden in de oude Joodse buurt in Den Haag een monument op te richten ter herinnering aan en herdenking van de gedeporteerde en vermoorde Haagse Joodse inwoners. Opdat zij niet vergeten worden.

In opdracht van de stichting heeft kunstenares Anat Ratzabi een ontwerp voor een betekenisvol monument gemaakt. Het monument kent verschillende onderdelen, en integreert tevens het bestaande Amalek-monument aan de Gedempte Gracht tot een prachtig en historisch monument, middenin de oude Joodse wijk. Den Haag -en in het bijzonder de Joodse gemeenschap- krijgt hierdoor de mogelijkheid om naar één plek te gaan om te herdenken en te herinneren.

Joodse familie

Joodse familie

Monument kerk ommuring

Monument kerk ommuring

Plaquette

Plaquette

Foto: Ido Menco

Overzicht plein

Overzicht plein

Plattegrond plein

Plattegrond plein

Rabbijn Maarsen Plein

Rabbijn Maarsen Plein

Foto: Ido Menco

Monument detail Amalek 1

Monument detail Amalek 1

Monument detail Amalek 2

Monument detail Amalek 2

Plaquette ‘Rachel weent’

Plaquette ‘Rachel weent’

Amalek monument onthulling 1967

Amalek monument onthulling 1967

Levi Lassen

Levi Lassen

Vroeger hing het Amalek Monument op de Gedempte Gracht in Den Haag. Het is in 1967 gemaakt door Dick Stins en na een renovatie in 2007 weer onthuld. Het is in de vorm van de Davidster. In de Davidster is een gezin dat bescherming zoekt en aan hun voeten is een afbeelding van een slachtoffer van de Holocaust.

Bij de Davidster is een regel uit Dewariem (Deuteronomium), een van de vijf boeken van de Torah, de Joodse naam voor het Oude Testament.
‘Gedenk wat Amalek u gedaan heeft… vergeet het niet. (DEUT: 25.17.19 )’ Daar onder staat hetzelfde in het Hebreeuws.

Symboliek
Amalek is de kleinzoon van Esau, die met zijn volk de aartsvijand van de Israëlieten was.

Onthulling
De oprichting van het gedenkteken was een initiatief van de Stichting Levi Lassen.Het monument is onthuld op 12 oktober 1967 door opperrabbijn S. Beëri.

Locatie
Het gedenkteken was aangebracht op de gevel van het gebouw van de Stichting Levi Lassen, gelegen aan de Gedempte Gracht te Den Haag.

Levi Lassen 1884 – 1962

Jacques Levi Lassen werd op 25 februari 1884 in de Duitse plaats Bergen geboren – als Jacob Levi. Op 15-jarige leeftijd trad hij in dienst van de textielfirma Siegmund Strauss Jr. In 1904 stuurde deze firma hem naar Nederland om de leiding van een vestiging in Den Haag op zich te nemen. Hij besloot zich permanent in Nederland te vestigen en verkreeg in 1920 het Nederlanderschap en in 1923 (bij Koninklijk Besluit) de goedkeuring tot het voeren van de naam Lassen. Het bedrijf floreerde en groeide tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. J.L. Lassen verliet op aandrang van zijn medewerkers Den Haag en bracht de oorlogstijd door in New York. In 1946 nam hij de leiding van het concern weer op zich. Ter nagedachtenis aan de vroegere bewoners van de Joodse Buurt, wijdde J.L. Lassen zich de laatste 16 jaar van zijn leven aan het herontwikkelen van dit oude stadsgebied. Op 24 juni 1957 richtte J.L. Lassen de Stichting Levi Lassen op, waarvan hij tot zijn dood (5 maart 1962) enig bestuurder was en waaraan hij bij testament zijn gehele vermogen naliet.

Detail monument

Detail monument

Foto: Ido Menco

Struikelstenen
De stichting Joods Monument Den Haag stelt zich ten doel het realiseren en in stand houden van een passend monument ter herinnering aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Haagse Joden. Dit monument is verwezenlijkt ten behoeve van de Haagse bevolking en met name de jeugd in het algemeen en de Joodse gemeenschap in het bijzonder. 
Plaquette ‘Rachel weent’

Plaquette ‘Rachel weent’