Portugese Synagoge Den Haag
Foto: Ido Menco

ONTSTAAN JOODSE GEMEENSCHAP DEN HAAG

Den Haag had niet één, maar twee Joodse buurten. Er was een grote gemeenschap in het Spui-Haven-gebied (Wagenstraat en Veerkades) [De ‘Buurt’ genoemd] en een tweede (veel kleinere) bij de Nieuwe Uitleg. (Smidswater). In het Nieuwe Uitleg-gebied woonden voornamelijk ‘Portugese Joden’. Deze Joden kwamen aan het eind van de zestiende eeuw naar West-Europa omdat Portugal in 1580 een onderdeel van Spanje werd. De Spanjaarden vervolgden allen die niet Rooms-Katholiek waren of wilden worden. Onder de noemer ‘Portugese Joden’ vallen ook Joden uit Spanje, Turkije en Tessaloniki. Deze ‘Sefardische Joden’ hadden een eigen taal, het Ladino met elementen uit Spaans, Hebreeuws en Arabisch. In Nederland spraken de Portugese Joden Portugees. Na ca. 1670 kwamen ook Joden uit Oost-Europa naar Den Haag. De meesten vestigden zich in de buurt acher het Spui. Men spreekt van de Asjkenazische Joden. Hun taal was voornamelijk het ‘Jiddisch’