vlnr: Joodse verkoper van Tweedehands kleding . Gildeboekje, alle nieuwe toetreders werden opgetekend
Foto links: Joods Historisch Museum 104N029
Foto rechts: Haags Gemeentearchief

TOETREDING WINKELIERSGILDE

In tegenstelling tot Amsterdam, dat Joden al sinds 1636 verbood een winkel te hebben, was het in Den Haag aan Joodse ondernemers wel toegestaan een winkeltje te beginnen. Aron Morijno kreeg als eerste Jood het lidmaatschap van het Sint Nicolaasgilde, hij had een winkeltje bij de Kikvorsbrug. Vanaf de Middeleeuwen waren er in ons land gilden. Gilden reguleerden de productie en afzet van goederen voor een lokale markt, maar ze hadden ook een sociale rol. Het waren gesloten gezelschappen. In sommige documenten wordt soms fel en discriminerend geschreven over buitenstaanders, Joden, vreemdelingen en buitenlanders. Alleen christelijke mannen konden lid worden van een gilde, dus de toetreding tot het winkeliersgilde van de Joodse winkeliers was bijzonder. Het gildewezen werd in Nederland pas in 1818 afgeschaft.