JOODSE BARON MET INVLOED

Don Francisco Lopes Suasso (ca. 1657-1710), Baron d’Avernas le Gras, zoals hij formeel heette, was een invloedrijke Joodse inwoner van Den Haag. Hij was een zoon van een schatrijke bankier die ondanks zijn Joodse afkomst door koning Carlos Segundo van Spanje in de adelstand was verheven. Na zijn vestiging in Den Haag bouwde Don Francisco Lopes Suasso als succesvolle bankier het familiefortuin uit en investeerde het onder meer in de Verenigde Oostindische Compagnie. Hij financierde stadhouder Willem III bij zijn verovering van de Engelse troon en in zijn strijd tegen Lodewijk XIV tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697). Zijn stadspaleis aan het Korte Voorhout, waar nu het Ministerie van Financiën staat, was van een waarlijk majestueus aanzien.