De Burgerlijke Gelijkstelling uit 1796. Burgerlijke gelijkstelling is het begrip waarmee in 1796 de emancipatie van de joden werd aangeduid (het begrip emancipatie bestond nog niet).
Foto: Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam (collectie J. van Velzen)

‘GELYKSTAAT DER JODEN’

Veel Joden in Nederland waren gevlucht voor oorlog en vervolging. Na de Portugese Joden kwamen er in de zeventiende eeuw ook veel ‘Hoogduitse’ Joden naar Nederland. Zij hadden een eigen taal, het Jiddisch. Deze taal bevatte elementen uit het Duits, Pools, Russisch en Hebreeuws. Joden mochten geen lid worden van de meeste gilden of publieke ambten bekleden. Aan het eind van de achtiende eeuw, onder invloed van de Verlichtingsidealen, gingen Joodse genootschappen zich inzetten voor emancipatie van de Nederlandse Joden. In 1796 kregen zij dezelfde burgerrechten als de protestante burgers. In de praktijk bleek er nog een lange weg te gaan voordat zij deze rechten konden effectueren.