Bron: www.wikipedia.nl

TWEEDE WERELDOORLOG

Bij het begin van de oorlog, in 1940, telde de Joodse Gemeenschap in Den Haag ongeveer 17.000 Joden. Ongeveer 12.000 Haagse Joden zijn in concentratiekampen vermoord. Ongeveer 2.000 Joden uit de kampen en de onderduik keerden terug naar Den Haag. Daarnaast waren er ongeveer 1.000 gemengd gehuwden en een aantal ‘ontsterde’ Joden die de oorlog hebben overleefd. De schatting is dat ca. 2000 mensen niet naar Den Haag terugkeerden, maar zich elders in Nederland of in het buitenland vestigden, of zich nooit meer als Jood ergens wilden laten registreren.