Bron: Slotakkoord der kinderjaren, Herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat Den Haag 1941-1943 door Wally de Lange.

BEGIN ANTI-JOODSE MAATREGELEN IN NEDERLAND

Alle Anti-Joodse maatregelen die de Duitse bezetter nam hadden als doel Joden te isoleren en te registreren. Stap voor stap vervreemde de Joodse bevolking van de rest van de samenleving en zonder al te veel protest van de Nederlandse samenleving.

Zie het complete overzicht