Chanoekafeest in Den Haag, december 1945
Foto: Collectie Haags Gemeente Archief

NAOORLOGSE PERIODE

Bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog woonden er ongeveer 17.000 Joden in Den Haag. Na de oorlog keerden er circa 2.000 terug naar de residentie. Het oppakken van het normale leven ging moeizaam en er was niet echt sprake van hulp en begrip voor de teruggekeerde oorlogsslachtoffers. Vele oorlogsslachtoffers hadden geen huis meer. Tijdens de oorlog waren hun huizen in beslag genomen. Het terugkrijgen van hun onroerende eigendommen bleek moeizaam.