Foto: HAW Douwes coll HGA

JODENSTER VERPLICHT

Op 2 mei 1942 vervaardigt de Duitse bezetter de verordening uit waarbij het dragen van de Jodenster verplicht werd gesteld. De zogenaamde Jodenster is een gele lap met daarop gedrukt een zespuntige ster. In de ster staat in zwart het woord Jood. De Jodenster moest altijd zichtbaar en in het openbaar gedragen worden. Alle textiel was ‘op de bon’ en voor de Davidster moest behalve de prijs van vier cent een textielbon worden ingeleverd.