Joodse lagere school aan de Bezemstraat, in het midden opperrabbijn Isaac Maarsen, ca. 1941
Foto: Collectie Haags Gemeente Archief

JOODSE LEERLINGEN MOGEN NIET MEER NAAR GEWONE SCHOLEN

Bij besluit van 25 augustus 1941 bepaalde de Duitse bezetter dat Joodse leerlingen met ingang van 1 september 1941 niet meer naar ‘gewone’ scholen mochten gaan. Voor Den Haag betekende dit dat de gemeente voor hen afzonderlijke scholen moest oprichten. Jonge joodse kinderen mochten alleen nog maar naar de schoolgebouwen aan de Bezemstraat 1-3 of de Duinstraat 10. Vanaf 1 december 1942 moesten alle lagere schoolkinderen naar de Bezemstraat.