ZITVERBOD OPENBARE BANKEN

In Den Haag mochten Joden niet meer op openbare banken zitten.