Gedenksteen in de gevel van de Paviljoensgracht ter herinnering aan de massale deportaties.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodenbuurt (Den Haag)

DEPORTATIES HAAGSE JODEN

In augustus 1942 begonnen de deportaties. Aanvankelijk was de Academie voor Beeldende Kunsten aan de Prinsessegracht de verzamelplaats voor Haagse Joden die op transport werden gesteld. Kort daarna diende het Joodsch Tehuis aan de Paviljoensgracht 27a – voor de Tweede Wereldoorlog een Joods cultureel centrum – als startpunt van de deportaties. Een gedenksteen in de gevel van de Paviljoensgracht herinnert daar nog aan. De massale deportaties gingen door tot 30 september 1943, toen het overgrote deel van de Haagse Joden was weggevoerd. De Joden die toen nog in Den Haag woonden, waren gemengd-gehuwd of ondergedoken in de stad.